Laboratorijska medicina

Napisao/la Admin
TPL_IN
TPL_ON
Kreirano: 02 Srpanj 2014
Hitova: 10283

 

Laboratorijska medicina je skupni naziv za djelatnosti koje se provode u medicinsko dijagnostičkim, istraživačkim i drugim laboratorijima. Rezultati rada dobiveni analizama direktno ili indirektno utječu na procjenu zdravlja čovijeka. Laboratoriji mogu biti smješteni unutar zdravstvenih ustanova, bolnica, domova zdravlja, farmaceutske industrije, te unutar veterinarskih i znanstvenih ustanova. Medicinska laboratorijska djelatnost na području Republike Hrvatske odvija se u 30-tak različitih specijaliziranih tipova laboratorija:

Laboratorij za hematologiju 
Laboratorij za transfuziologiju 
Laboratorij za serologiju 
Laboratorij za imunologiju Laboratorij za mikrobiologiju 
Laboratorij za mikologiju 
Laboratorij za parazitologiju 
Laboratorij za virologiju
Laboratorij za sanitarnu mikrobiologiju
Laboratorij za zdravstvenu ekologiju
Laboratorij za histopatologiju 
Laboratorij za citopatologiju 
Laboratorij za citogenetiku 
Laboratorij za histokemiju 
Laboratorij za imunohistokemiju 
Laboratorij za elektronsku mikroskopiju 
Laboratorij za preparaciju tkiva 
Laboratorij za humanu reprodukciju 
Laboratorij za endokrinologiju 
Laboratorij za kulturu tkiva 
Laboratorij za nuklearnu medicinu 
Laboratorij za kemijsko toksikološka ispitivanja 
Laboratorij za eksperimentalna ispitivanja na životinjama 
Laboratorij za molekularnu medicinu 
Laboratorij za znanstvena istraživanja 
Laboratorij za forenzička ispitivanja 
Laboratorij za DNK analize 
Laboratorij za hitne analize 
Laboratorij za medicinsku biokemiju
+  sveučilišni laboratoriji 
+  veterinarski laboratoriji
+  farmaceutska industrija
+  industrija (prehrambena …)

Stručni djelatnici i glavni izvršioci dijagnostičkih postupaka i analiza su medicinsko laboratorijski inženjeri i medicinsko laboratorijski tehničari, neki sa užim specijalizacijama, za sada iz transfuziologije i citodijagnostike. Laboratorijski djelatnici rade u Timu sa  liječnicima specijalistima i medicinskim biokemičarima. Timski rad , zahtijeva stručnost i dobru poslovnu  suradnju svih profila djelatnika  na dobrobit kvalitete rada u laboratoriju i međusobnog povjerenja.
Od svih navedenih specijalističkih područja laboratorijske dijelatnosti, jedino je medicinskoj biokemiji priznat status djelatnosti kroz   poseban zakon kojim se definira djelatnost i na taj način osnivanje Komore i mogućnost samostalnog rada.
U cijelini su sve ostale medicinsko laboratorijske djelatnosti nejasnom definicijom u hrvatskom zakonodavstvu stavljene u obespravljen položaj (Zakon o zdravstvenoj zaštiti). Na taj način umanjena je mogućnost utjecaja  med. lab.  inženjera i med. lab. tehničara u  donošenju važnih odluka unutar struke, zakonodavstvu, edukaciji i socijalno radnim pravima.

 

Što rade djelatnici laboratorijske medicine ?

Stručnjaci ovog profila rade brojne medicinsko laboratorijske postupke i analize na uzorcima tkiva stanica i svih tjelesnih tekučina i ekskreta; krv, urin, stolica, likvor, ejakulat, eksudati, brisevi i sl. Rade u svrhu dobre dijagnostike bolesti na dobrobit praćenja i liječenja pacijenta .Svojim radom i analizama, odnosno nalazima za određene pretrage neposredno utječu na daljnje terapijske i operativne postupke a time direktno i indirektno na procijenu zdravlja ljudi. Brojne analize izvode samostalno, što  zahtjeva veliku odgovornost u radu , moralne kvalitete, te etiku primjerenu zdravstvenom djelatniku.
Potrebna je psihofizička stabilnost, samostalnost u procijeni,.određene vještine i nadasve odgovornost. Potreban je dobar vid, razlikovanje boja, spretnost, preciznost, urednost u radu, te komunikativnost i organizacijske sposobnosti.
Stručnjaci ovog profila koriste složenu modernu opremu, uvode nove metode i analize kako bi postigli što veću točnost i brzinu za određene dijagnostičke pretrage
Važan dio ove djelatnosti je praćenje rezultata rada, stalna kontrola kvalitete rada i sigurnost rada.
Koristimo kompjuteriziranu, sofisticiranu automatsku opremu, mikroskop i drugu hi-tech laboratorijsku opremu.
Nakon izdanog nalaza iz svakog navedenog tipa laboratorija pristupa se daljnjoj obradi pacijenta, koja uključuje kako konzervativnu tako i radikalnu obradu od kirurške, internističke do specijalističke i terapijske obrade pacijenta.
Odgovornost za izvršen posao odnosno dijagnostički postupak ili analizu , zahtijeva od laboratorijskog djelatnika da se potpiše na izdani nalaz. Svojim potpisom potvrđuje i odgovara za točnost izvršene analize, ali i sve eventualne stručne i zakonske posljedice.
Iz svega navedenog vidljivo je da aktivno sudjelujemo u reformi edukacije  stručnog  i znanstvenog studija svijesni dnevnog napretka u medicinskim istraživanjima i uvođenju novih metoda i pretraga. Kao i svi zdravstveni djelatnici obavezni smo trajno se educirati.
Sudjelujemo u nastavi i edukaciji svoga profila i ostalih zdravstvenih djelatnika. Pacijentima dajemo informacije koje su u našoj kompetenciji i djelokrugu rada.
Bez medicinsko laboratorijske djelatnosti i njenih izvršnih djelatnika ne bi bila moguća dijagnostika bolesti, traženje uzroka bolesti i procijena tijeka liječenja bolesti i bolesnika.