Počasni članovi

Napisao/la Admin
TPL_IN
TPL_ON
Kreirano: 05 Srpanj 2014
Hitova: 9237

Prof.dr.sc. MAJA ABRAM
Zavod za mikrobiologiju i parazitologiju
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

 

Dr.sc. DRINKO BALIČEVIĆ
Voditelj odjela za biopsije i sekcije kliničkog zavoda za patologiju "Ljudevit Jurak"
KB "Sestre milosrdnice", Zagreb

 

PATRICIJA BANKOVIĆ RADOVANOVIĆ, dipl.ing.
Zavod za transfuziologiju
OB Pula

 

Prof.dr.sc. MLADEN BELICZA
Predstojnik kliničkog zavoda za patologiju "Ljudevit Jurak"
KB "Sestre milosrdnice", Zagreb

 

Saša Benazić, dr.med., specijalist transfuziolog
Rukovoditelj delatnosti za transfuziologiju 
Opća bolnica Pula

 

Prim.mr.sc. LJILJANA BETICA RADIĆ
Infektološki odjel
OB Dubrovnik, Dubrovnik

 

TOMISLAV BEUS
PC operater
Klinički zavod za patologiju "Ljudevit Jurak"
KB "Sestre milosrdnice",

 

Igor Borić, dr.med.
Voditelj Službe za patologiju 
OB Dubrovnik

 

Dr.sc. HRVOJE ČUPIĆ
Klinički zavod za patologiju "Ljudevit Jurak"
KB "Sestre milosrdnice", Zagreb

 

Matija Čale Mratović, dr.med.
Ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo
DN Županije, Dubrovnik

 

Prof.dr.sc. MARA DOMINIS
Predstojnik odjela za patologiju i citologiju
KB "Merkur", Zagreb

 

Ojdana Đurović, spec.med. biokemije
Voditelj Hematološko-biokemijskog laboratorija
OB Dubrovnik

 

Marko Gardašanić, dr. med.
Odjel za ginekologiju i opstetriciju
OB Dubrovnik

 

Prof.dr.sc. FLORIJANA JAKUŠ
Zavod za biologiju
Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

 

Mr.sc. DUBRAVKA JANDRIĆ
Zavod za patologiju
OB "Sveti duh", Zagreb

 

Prof.dr.sc. MISLAV JURIN
Institut "Ruđer Bošković", Zagreb

 

BERNARD KAIĆ, dr med.
Služba za epidemiologiju
Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb

 

Prof.dr.sc. SMILJA KALENIĆ
Pročelnica katedre za mikrobiologiju
Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

 

NEDA KNEŽEVIĆ-JONJIĆ, dipl.ing.
Odsjek za mikrobiologiju hrane i predmeta opće uporabe
Zavod za javno zdravstvo grada Zagreba

 

BRANKO KOLARIĆ, dr. med
Služba za zdravstvenu ekologiju
Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb

 

Doc.dr.sc. MARINA KOS
Voditelj odjela citologije kliničkog zavoda za patologiju "Ljudevit Jurak"
KB "Sestre milosrdnice", Zagreb

 

Prof.dr.sc. LJILJANA KOSTOVIĆ-KNEŽEVIĆ
Zavod za histologiju i embriologiju
Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

 

Mr.sc. IVANČICA KOVAČEK
Voditelj Odsjeka za mikrobiologiju hrane i predmeta opće uporabe
Zavod za javno zdravstvo grada Zagreba

 

Prof.dr.sc. BOŽO KRUŠLIN
Klinički zavod za patologiju "Ljudevit Jurak"
KB "Sestre milosrdnice", Zagreb

 

Rikard Lenz, dr.med.,
Zamjenik Ravnatelja OB Dubrovnik 
Voditelj odjela za anesteziju I reanimaciju
OB Dubrovnik

 

Ivanka Maldini, dipl.ing.med.biokemije
Voditelj Hematološko-biokemijskog laboratorija
Dom zdravlja Dubrovnik

 

Dr.sc. Marko Margaritoni
Voditelj kirurškog odjela
OB Dubrovnik

 

Dr.sc. BISERKA MATICA
Voditelj službe za mikrobiologiju hrane i predmeta opće uporabe
Zavod za javno zdravstvo grada Zagreba

 

Prof.dr.sc. GORDANA MLINARIĆ GALINOVIĆ
Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb

 

Prof.dr.sc. MELITA NAKIĆ
Predstojnik kliničkog zavoda za hematologiju
Klinika za dječje bolesti Zagreb, Zagreb

 

Mr.sc. DUNJA PERKOVIĆ
Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Nacionalni centar za salmonele

 

Prof.dr.sc. AHMED PIRKIĆ
Voditelj odjela za ginekološku i perinatalnu patologiju
Klinički zavod za patologiju "Ljudevit Jurak"
KB "Sestre milosrdnice", Zagreb

 

Prof.dr.sc. SWEN SEIWERTH
Zavod za patologiju
Medicinski fakultetSveučilišta u Zagrebu

 

Mr.sc. GABRIJELA STANIĆ
Zavod za patologiju
OB "Sveti duh, Zagreb

 

Dr.med. ASJA STIPIĆ-MARKOVIĆ
Internist alergolog 
Voditelj odjela
OB Sveti Duh, Zagreb

 

Prof.dr.sc. BRIGITA TIĆAC
Voditelj odsjeka za dijagnostiku tuberkuloze
Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, Rijeka

 

Mr.sc. BRANKO TURKOVIĆ
Voditelj odjela virologije
Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb

 

Mr.sc. TATJANA VILIBIĆ-ČAVLEK
Voditelj odsjeka serologije
Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb

 

Mr.sc. Žarko Vrbica, dr.med.
Odjel za interne bolesti – odsjek za pulmologiju
OB Dubrovnik